Silicon Labs חלק א'

ייעודו של הספר

ספר זה נכתב על ידי אבי חיון ושי מלול, בעלי ניסיון רב בפיתוח פרויקטים משולבי חומרה ותוכנה, הנחיית פרויקטים, העברת הרצאות והשתלמויות וכן כתיבת מאמרים מקצועיים וספרי לימוד בנושא מיקרו-בקרים ומיקרופרוססורים. שיתוף הפעולה ביניהם בא לידי ביטוי במגוון הנושאים והתכנים המובאים בספר.

הספר מלמד על יחידות המיקרו-בקר C8051F380 ממשפחת Silicon Labs, ומעניק ללומדים כלים שיסייעו להם בפיתוח פרויקטים תוך שימוש בדוגמאות חומרה ותוכנה.

הספר מתאים לשימוש כספר לימוד לסטודנטים במכללות של מה"ט ומשרד החינוך, במכללות אקדמיות ובאוניברסיטאות, הן במעבדות והן במסגרת מקצועות תיאורטיים.

הקורא ייחשף בספר לנושאים מגוונים, כגון:

• תוכניות בסיסיות בשפת C.
• הכרת מערכת הפיתוח µVision.
• הכרת פקודות שפת C וכתיבת תוכניות.
• יצירת פרויקט והיררכיה.
• צריבת פרויקטים לכרטיס התרגול.
• כתיבת תוכניות שונות להפעלת נורות LED.
• חיבור מתגים וקריאתם ומניעת ריטוטים.
• שינוי עוצמת הארה של נורת LED באמצעות PWM.
• כתיבה לתצוגה LCD גרפית.
• קריאת ערכים משלט IR .
• פרוטוקול I2C.
• חיבור תצוגות Seven Segment בצורה מקבלית וטורית באמצעות רכיב הרחבה טורי.
• סריקה לוח מקשים באמצעות רכיב הרחבה טורי
• כתיבה וקריאה מרכיב RTC
• קריאה ערכים מחיישני טמפרטורה מודרניים
• הפעלת ממיר ADC דיגיטאלי.
• כתיבה וקריאה לרכיב EEPROM העובד בפרוטוקול I2C

מספר העמודים 480

 

מדריך להתקנת תוכנה ודרייברים לערכת סיליקון לאב

 

בקישורים המופעים למטה תוכלו להוריד את תרגלי דוגמה המופעים בספר: