1.2
1.3

לוח פיתוח CAVU1

100.00 כולל מע'מ

לוח המאפשר פיתוח פרויקטים בסביבת עבודה עם מעבד Atmega328 המורכב על לוח UNO או Nano שני הלוחות הנ"ל מתחברים ללוח הפיתוח בצורה נוחה. פיתוח הפרויקט יכול להתבצע בסביבת Arduino או Atmel Studio הצריבה מתבצעת בתקשורת טורית. בפיתוח פרויקטים בסביבת Arduino ניתן להשתמש בספר Arduino חלק א ובספר Arduino חלק ב' שנכתבו עבור לוחות. בנוסף ניתן להוריד פונקציות ספרייה שנכתבו עבור לוחות הפיתוח.

תיאור מוצר

            מיקרו-בקר Atmega328P הכולל:

 

 • זיכרון פנימי מסוג  FLASHהמחיקה והצריבה של פרויקטים ללוח נעשית כאשר הבקר נמצא על המעגל על ידי  מילות בקרה בעזרת תוכנה ייעודית בתקשורת טורית. זיכרון ROM הפנימי של הרכיב הוא מסוג flash וגודלו32kbytes
 • זיכרוןRAM  הפנימי בגודל  2kByte
 • שלושה פורטים המשמשים למבוא או מוצא
 • תקשורת טורית.
 • שלושה מונים
 • פסיקות חומרה ותוכנה.
 • שש יציאות PWM
 • Programmable Watchdog time
 • יחידת SPI מובנת
 • יחידת I2C
 • מחבר USB לצריבה והתחברות לרכיבים העובדים בפרוטוקול תקשורת טורית UART
 1. מתג המחוברת להדקי התקשורת הטורית (rx, tx )  לבחירה מצב עבודה או צריבה.
 2. מייצב 5V
 3. מייצב 3.3V
 4. רמקול
 5. LED המחובר להדק 13
 6. RGB LED
 7. שני לחצנים
 8. פוטנציומטר
 9. לחצן Reset
 10. רכיב הרחבה PCF8574 עם גאמפרים לקביעת כתובת
 11. שתי שורות חיבורים לכל הדקי לוח Arduino ורכיב ההרחבה ותצוגה אלפאנומרית
 12. מסך תצוגה אלפאנומרי 2×16
 13. הלוח כולל Bred Board (משטח מחורר) לשם הוספת רכיבים בגודל 7×10.5.