מערכות ספרתיות - (כרך א) מערכות צירופיות

הספר בא לתת מענה רחב בהיקפו, מעמיק ובהיר לנושאים הנלמדים במסגרת המקצוע "מערכות ספרתיות", שהוא מקצוע בסיסי ומרכזי לאנשי אלקטרוניקה חשמל ומחשבים ושנלמד בקורסים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות, במכללות להנדסאים, בבתי ספר תיכון מקצועיים ובקורסי הסבה שונים. הספר מתאים לכל המסגרות הללו.

הספר מכיל הסברים מפורטים, מגוון דוגמאות ותרגילים לתרגול עצמי. מכיוון שהיקף החומר הוא רב, הוחלט מראש לפצל את הספר לשני כרכים. כרך זה שהוא הכרך הראשון מבין שניים, עוסק במערכות צירופיות והכרך השני שיצא בהמשך יעסוק במערכות עם זיכרון (מכונות מצבים).

הספר מטפל בחומרה ספרתית הן באופן תיאורטי והן באופן מעשי. הספר מהווה קדם חשוב למקצועות רבים אחרים בתחום האלקטרוניקה והמחשבים. הספר מכסה גם אספקטים עכשוויים של חומרה ספרתית כהכנה הכרחית גם לנושאים של: תכן ספרתי, רכיבים מתוכנתים ושפות תיאור חומרה. לספר זה ולכרך השני שלו (שיצא בהמשך) מתלווים שני ספרי המשך מאת אותו המחבר:

 • לימוד שפת VHDL לסימולציה וסינתזה
 • תכן ספרתי ומבוא לפרויקטים עם רכיבי Altera

כל הספרים הללו יכולים להילמד כיחידות לימוד משותפות.

הספר מחולק לאחד עשר פרקים:

 1. אלגברה בוליאנית
 2. מימוש לוגי באמצעים שונים
 3. מימוש באמצעות טבלאות אמת ובלעדיהן
 4. צמצום של מערכות צירופיות
 5. שערים מיוחדים
 6. גורם הזמן במערכות צירופיות
 7. חשבונות בבסיסים שונים וקודים
 8. רכיבים אריתמטיים
 9. רכיבי ניתוב וקידוד מידע
 10. יציאות מתנתקות וחיבור ל BUS
 11. פרק הנספחים

הספר כולל 800 עמ