הורדות

תכנה לערכה NVM

תוכנה לחטיבות ביניים. התכנה גרפית ומאפשרת הפעלה של החומרה על ידי גרירה של לבנים. לאחר בניית תכנית צורבים את התוכנית ישירות אל לוח הפיתוח. התכנה כוללת קטגוריות של אופרטורים לוגים, חשבוניים, תנאים, לולאות , הפעלה של נורות LED WS2812, חיישן טמפרטורה, חיישן אור, מנועים, הפעלה של מסך מגע גרפי ועוד. הפעלת התכנה והחומרה מתבצעת באמצעות ספר " טכנולוגיה דיגיטאלית" שנכתב על ידי צוות חברת שיא מערכות .

I2C_Peripheral

ספרייה I2C_Peripheral נכתבה על ידי צוות שיא מערכות. באמצעות ספרייה זו ניתן להפעיל רכיב PCF8574 המשמש להרחבת פורטים ורכיב DS1307 המשמש כ- RTC ( שעון זמן אמת) העובדים בפרוטוקול טורי I2C. ספרייה זו מכילה את הפונקציות שנלמדו בספר בספר arduino חלק ב של המחבר שי מלול והיא כוללת פונקציות להפעלת נורות LED, תצוגות seven segment, מסך אלפאנומי לחצנים לוח מקשים 4x4, 1 אתחול וקריאה זמן ותאריך מרכיב הזמן ועוד.

Driver_CE4/CE2

דרייבר להפעלת ערכות 8051 של חברת שיא מערכות. צריבת הלוחות מתבצעת על ידי תקשורת טורית באמצעות רכיב FTDI המשמש להמרה מפרוטוקול USB לפרוטוקול UART ולכן ללפני צריבת הרכיב יש להתקין את הדרייבר במערכות הפעלה מתקדמות הדרייבר כבר מותקן. לאחר התקנת הדרייב יש לפתוח את מנהל ההתקנים לחבר את הלוח למחשב באמצעות כבל USB שסופק עם הערכה לבחור קטגוריה PORT ולראות באיזה יציאת COM הדרייב מוגדר.

אפליקציה seesys

אפליקציה זו מאפשרת לשלוח נתונים בתקשורת טורית UART אל התקןBluetooth אשר מחובר ליחידת UART של כל מיקרו- בקר. בספר Arduino חלק ג' אנו נותנים מספר פרויקטים המשלבים שימוש באפליקציה זו. האפליקציה משמשת לקליטה ולשליחה נתונים. בקליטה יש לשונית בה ניתן לראות את הנתונים שנשלחים מהמיקרו-בקר. בשליחה מסך האפליקציה מכיל 21 לחצנים המייצגים ספרות בבסיס HEX ועוד חמישה תווים.בנוסף ישנו כפתור לחיבור עם ההתקן

sic8051f_uvision

תוכנה התקנה עבור לוחות פיתוח silicon Lab עבור סביבת פיתוח uvision של חברת keil

Configuration Wizard 2

תוכנה זו ייעוד למיקרו-בקרים של חברת Silicon Lab באמצעותה ניתן לקבועה את התְצוּרָה (Configuration) של המיקרו-בקר בצורה גרפית. אפשרות זו נוחה ומקלה מאוד על המשתמש, כמובן שעל המשתמש לשלוט בתוכנה ולדעת מה האפשרויות הקימות. לאחר קביעת התְצוּרָה התוכנה יוצרת קוד מתאים תוך שימוש ברגיסטרים המתאימים.

קובץ C8051F380_defs

קובץ זה משמש להגדרת שמות לרגיסטרים וסיביות של יחידות החומרה של המיקרו-בקר C805F380 את הקובץ הזה יש לשומר במסלול שמוגדר בחוברת הדרכה להתקנת סביבת עבודה ודרייברים.

compiler_defs

קובץ זה משמש הקומפלייר ( מהדר) להשתמש בכל מיני קיצורים כמו הגדרת טיפוסים של משתנים ועוד. יש לשומר את הקובץ במסלול שמוגדר בחוברת הדרכה להתקנת סביבת עבודה ודרייברים.

מדריך להתקנת תוכנה ודרייברים לערכת סיליקון לאב

באמצעות מדריך זה תוכלו להתקין את סביבת פיתוח µVision5 המשמשת לעבודה מיקרו-בקרים ממשפחת סיליקון לאב סביבת הפיתוח ניתן להורדה מלאה בחינם. בנוסף תלמדו כיצד ניתן להתקין דרייבר של סיליקון לאב לסביבת פיתוח KEIL. ולבסוף תלמדו כיצד להתקין את תוכנת כעת נתקין את תוכנה Configuration Wizard 2 להקצאת הדקים ולתכנות המעבד.

ספרייה max7219

ספרייה זו מאפשרת כתיבה למודול של שמונה תצוגות Seven Segment המחוברות לרכיב Max7219 הפונקציות של הספרייה כוללות את הפונקציות שנלמדו בתחילת הפרק אנו ממליצים לקרוא את הסבר הפונקציות בתחילת הפרק לפני השימוש בהן. כדי לעבוד עם ספרייה זו יש להצהיר על שימוש בספרייה max7219 ע"י שורת הקוד הבאה: #include "max7219.h"

תיקייה.I2C_Peripheral

תיקייה זו כוללת שתי ספריות: ספרייה PCF8574 מאפשרת לחבר ללוח Arduino עד שמונה רכיבי הרחבהPCF8574בכתובות שונות. ספרייה DS1307 לפני השימוש בספרייה זו מומלץ לקרוא על הנושא בפרק 7. ספרייה זו מאפשרת לחבר ללוח Arduino את רכיב DS1307 המשמש כרכיב RTC העובד בפרוטוקול I2C.

Configuration Wizard 2

תוכנה זו ייעוד למיקרו-בקרים של חברת Silicon Lab באמצעותה ניתן לקבועה את התְצוּרָה (Configuration) של המיקרו-בקר בצורה גרפית. אפשרות זו נוחה ומקלה מאוד על המשתמש, כמובן שעל המשתמש לשלוט בתוכנה ולדעת מה האפשרויות הקימות. לאחר קביעת התְצוּרָה התוכנה יוצרת קוד מתאים תוך שימוש ברגיסטרים המתאימים.