הורדות

תכנה לערכה NVM

תוכנה לחטיבות ביניים. התכנה גרפית ומאפשרת הפעלה של החומרה על ידי גרירה של לבנים. לאחר בניית תכנית צורבים את התוכנית ישירות אל לוח הפיתוח. התכנה כוללת קטגוריות של אופרטורים לוגים, חשבוניים, תנאים, לולאות , הפעלה של נורות LED WS2812, חיישן טמפרטורה, חיישן אור, מנועים, הפעלה של מסך מגע גרפי ועוד. הפעלת התכנה והחומרה מתבצעת באמצעות ספר " טכנולוגיה דיגיטאלית" שנכתב על ידי צוות חברת שיא מערכות .

I2C_Peripheral

ספרייה I2C_Peripheral נכתבה על ידי צוות שיא מערכות. באמצעות ספרייה זו ניתן להפעיל רכיב PCF8574 המשמש להרחבת פורטים ורכיב DS1307 המשמש כ- RTC ( שעון זמן אמת) העובדים בפרוטוקול טורי I2C. ספרייה זו מכילה את הפונקציות שנלמדו בספר בספר arduino חלק ב של המחבר שי מלול והיא כוללת פונקציות להפעלת נורות LED, תצוגות seven segment, מסך אלפאנומי לחצנים לוח מקשים 4x4, 1 אתחול וקריאה זמן ותאריך מרכיב הזמן ועוד.

Driver_CE4/CE2

דרייבר להפעלת ערכות 8051 של חברת שיא מערכות. צריבת הלוחות מתבצעת על ידי תקשורת טורית באמצעות רכיב FTDI המשמש להמרה מפרוטוקול USB לפרוטוקול UART ולכן ללפני צריבת הרכיב יש להתקין את הדרייבר במערכות הפעלה מתקדמות הדרייבר כבר מותקן. לאחר התקנת הדרייב יש לפתוח את מנהל ההתקנים לחבר את הלוח למחשב באמצעות כבל USB שסופק עם הערכה לבחור קטגוריה PORT ולראות באיזה יציאת COM הדרייב מוגדר.

אפליקציה seesys

אפליקציה זו מאפשרת לשלוח נתונים בתקשורת טורית UART אל התקןBluetooth אשר מחובר ליחידת UART של כל מיקרו- בקר. בספר Arduino חלק ג' אנו נותנים מספר פרויקטים המשלבים שימוש באפליקציה זו. האפליקציה משמשת לקליטה ולשליחה נתונים. בקליטה יש לשונית בה ניתן לראות את הנתונים שנשלחים מהמיקרו-בקר. בשליחה מסך האפליקציה מכיל 21 לחצנים המייצגים ספרות בבסיס HEX ועוד חמישה תווים.בנוסף ישנו כפתור לחיבור עם ההתקן

sic8051f_uvision

תוכנה התקנה עבור לוחות פיתוח silicon Lab עבור סביבת פיתוח uvision של חברת keil

Configuration Wizard 2

תוכנה זו ייעוד למיקרו-בקרים של חברת Silicon Lab באמצעותה ניתן לקבועה את התְצוּרָה (Configuration) של המיקרו-בקר בצורה גרפית. אפשרות זו נוחה ומקלה מאוד על המשתמש, כמובן שעל המשתמש לשלוט בתוכנה ולדעת מה האפשרויות הקימות. לאחר קביעת התְצוּרָה התוכנה יוצרת קוד מתאים תוך שימוש ברגיסטרים המתאימים.

תיקייה TFT9341

סתיקייה זו מאפשרת להפעיל את מסך תצוגה גרפי אשר מורכב על לוחות פיתוח CAVU2, CAVU2-T, CAVU3 ו- CAVU3-T. תיקייה זו כוללת שתי תיקיות: תיקייה 1- TFT9341_V6_2 המשמשת למסך הגרפי ומסך המגע. תיקייה 2- SdFat משמשת לקריאה נתונים מרכיב זיכרון sd-card אשר מחובר למסך התצוגה. את שתי התיקיות יש לשמור בספריות Arduino גם אם לא משתמשים בכרטיס זיכרון

sic8051f_uvision

תוכנה התקנה עבור לוחות פיתוח silicon Lab עבור סביבת פיתוח uvision של חברת keil

Configuration Wizard 2

תוכנה זו ייעוד למיקרו-בקרים של חברת Silicon Lab באמצעותה ניתן לקבועה את התְצוּרָה (Configuration) של המיקרו-בקר בצורה גרפית. אפשרות זו נוחה ומקלה מאוד על המשתמש, כמובן שעל המשתמש לשלוט בתוכנה ולדעת מה האפשרויות הקימות. לאחר קביעת התְצוּרָה התוכנה יוצרת קוד מתאים תוך שימוש ברגיסטרים המתאימים.

Lcd8bitC380LibBasicP3

פרוקיט דוגמה משמש לבדיקת לוח SILIcon LAB לניסויים ולפרויקטים. בפרויקט זה מפעילים את המסך מגע

sic8051f_uvision

תוכנה התקנה עבור לוחות פיתוח silicon Lab עבור סביבת פיתוח uvision של חברת keil

Configuration Wizard 2

תוכנה זו ייעוד למיקרו-בקרים של חברת Silicon Lab באמצעותה ניתן לקבועה את התְצוּרָה (Configuration) של המיקרו-בקר בצורה גרפית. אפשרות זו נוחה ומקלה מאוד על המשתמש, כמובן שעל המשתמש לשלוט בתוכנה ולדעת מה האפשרויות הקימות. לאחר קביעת התְצוּרָה התוכנה יוצרת קוד מתאים תוך שימוש ברגיסטרים המתאימים.